Yertaş Jeotermal Elektrik Enerji Santrali

Elektrik enerjisi üretimi amaçlı olarak, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesinde AR-17/45 Ruhsat nolu ve 3076,76 hektar alanlı Jeotermal Kaynaklar Arama Ruhsatı içinde gerekli jeolojik ve jeofizik araştırmalar yapılmıştır. Tespit edilen lokasyonda 1000 metre derinlikte bir adet sondaj açma çalışması devam etmektedir.

Ankara Termal Kompleksi

Ankara İli, Sincan İlçesi, Yenikent - Mülk Köyünde 06/2011/146 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat sahasında 491,86 metre derinliğinde açılmış sondaj kuyusundan ortalama 7 lt/s komprasor, 2,2 lt/s artezyen debi kapasitesinde ve doğal sıcaklığı 38,2 oC olan jeotermal kaynak akışkan üretimine sahiptir.

Kuyudan elde edilen akışkanın analizleri yaptırılarak değerlendirilmiştir. Uluslararası sınıflamaya göre sondaj suyu Sodyumlu, Kalsiyumlu-bikarbonatlı sıcak su sınıfına girmektedir.

Balneolojik amaçlı kullanımında günde yaklaşık 972 kişiye hizmet sunabilecek şekilde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Hastanesi, Yaşlı Bakım ve Huzurevi, Termal Otel ve Günübirlik Termal Havuzlar ile Devre Mülk Tesislerinin yapımına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.